Wiata garażowa
wiata garażowa

Wiata garażowa

Wiata garażowa wiacie nie równa. Ja zmagałem się z wiatą samochodową, wykonaną z drewna, która miała być budowlą wolnostojącą i wybudowana na zwykłej działce budowlanej w mieście.

Postanowiłem zrobić niby coś prostego - wiatę na samochód
z pomieszczeniem gospodarczym. Szybko okazało się jednak,
że brak jest sprecyzowanych przepisów co do takiej budowli.

Ponadto, wiaty o powierzchni powyżej 25 m2 wymagają zdecydowanie więcej formalności i w związku z tym zmuszony byłem zredukować swoje ambitne plany.

Mam nadzieję, że wszystkim osobom stojącym przed podobnym problemem strona ta pomoże w realizacji przedsięwzięcia.Produkujesz wiaty lub sprzedajesz projekty wiat, carportów i garaży. Daj się znaleźć - zamieść reklamę

Wiata - jaki projekt?

Warunki postawienia wiaty określa prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z dnia 7 lipca 1994 r.). Każda osoba zamierzająca postawić wiatę jako wolnostojącą budowlę i nie będącą budynkiem, czyli nie związaną trwale z gruntem powinna wiedzieć że:

  • maksymalna powierzchnia zabudowy to 25 m2,
  • na budowę wiaty do 25 m2, w rozumieniu prawa budowlanego wymagane jest zezwolenie - a nie pozwolenie na budowę,
  • łączna liczba wolno stojących parterowych budynków gospodarczych (w tym wiat) na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Ponieważ wg prawa budowlanego, nie jest to budynek a jedynie budowla, nie potrzeba fachowego projektu.
Tu należy po prostu dogadać się z wykonawcą wyspecjalizowanym w stawianiu wiat lub po prostu jakimś stolarzem. Wzory wiat można znaleźć choćby na allegro gdzie ogłasza się sporo firm zajmującą się sprzedażą gotowych wiat oraz ich montażem. (Ja znalazłem stolarza a projekt wiaty narysowałem sam - wyszło taniej).


Wiata garażowa o powierzchni powyżej 25 m2

Wiata na dwa samochody, których powierzchnia zabudowy przekroczy 25 m2 wymaga pozwolenia na budowę! Tym samym oznacza to dużo więcej formalności.

W skrócie. W celu otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę, należy złożyć wniosek do starostwa lub jeżeli miasto jest na prawach powiatu do prezydenta miasta (np. Warszawa) we właściwej jednostce administracji architektoniczno-budowlanej. Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • 4 kopie projektu budowlanego sporządzonego przez architekta , wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi: opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na decyzję czeka się do 65 dni.
Dla mnie oznaczało to jednak zmniejszenie projektu, tak abym mógł postawić wiatę na "zgłoszenie".

Zgłoszenie budowy wiaty

Budowa wiaty wymaga zezwolenia ze strony właściwego organu (starostwa). W tym celu należy złożyć zgłoszenie wraz z załącznikami:

  • Oświadczenie zgłaszającego  o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  • Kopia mapy zasadniczej z zaznaczoną lokalizacją planowanej inwestycji.
  • Opis obiektu budowlanego oraz cel przeznaczenia (radzę nie używać słowa garaż lub wiata garażowa)
  • Szkic i parametry techniczne projektowanego obiektu budowlanego (podstawowe dane konstrukcyjne i wymiary: długość, szerokość, wysokość).

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych, a prace można rozpocząć jeżeli w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia "właściwy organ" nie wniesie sprzeciwu.
Oznacza to, że jest to wniosek o milczącą akceptację starostwa. Milczenie organu, czyli niewyrażenie sprzeciwu (który to sprzeciw przybiera postać decyzji administracyjnej) uprawnia do podjęcia robót budowlanych.

Urząd nie zgodzi się na naszą budowle jeżeli nie będzie ona zgodna z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego - wg prawa budowalnego, art. 29 ust. 1 pkt 2)

Inne:
Oświadczenie o prawie dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 kodeksu karnego. Zgodnie ze wskazanym artykułem ten, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ze względu na rygor ww. odpowiedzialności zgłoszenie trzeba dokonanć osobiście. Tym samym wykluczone jest działanie przez pełnomocnika.

Odległość wiaty od granicy działki

Tu zaczyna się dylemat. Ponieważ wiaty nie są budynkami, a nie ma sprecyzowanych warunków technicznych opisujących wymaganą odległość budowli od granicy działki.

Zadzwoniłem więc do źródła - do ministerstwa infrastruktury. Dowiedziałem się że:

1) przy budowie wiaty stosuje warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690).

2) ponieważ zapisane jest:
„Dział I. Przepisy ogólne § 2.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu i budowie, w tym także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 207 ust.”

3) i do rzeczy:
"§ 12. pkt 1. Jeżeli z przepisów § 13, 60, 271 i 273 lub przepisów odrębnych nie wynikają inne wymagania, budynki na działce budowlanej sytuuje się od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż:
1) 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,
2) 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

Nie znalazłem nigdzie definicji budowli nadziemnej ani podziemnej, nie znalazłem też odpowiedzi dlaczego stosuje się tu warunki techniczne jak do buynku a nie do miejsc postojowych? Pani w ministerstwie też nie specjalnie mi potrafiła mi to wytłumaczyć. Stwierdziła jedynie że wg rozporządzenia jest to budowla spełniająca funkcje użyteczne budynku i nie ma znaczenia to czy postawię sobię tam stolik z krzesełkami, kosiarkę czy samochód. Koniec i kropka.

4) No ale jest furtka:
Sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

Warunek: Od sąsiada musi być ściana bez okien, nie wyższa niż 3 m i nie dłuższa niż 5,5 m. Pozostaje jednak pytanie: co jeżeli nie ma ścian? Słyszałem opinie, że wówczas nie stosuje się tych przepisów. Niestety nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi, a w sądzie sprawdzać tego nie zamierzam :).

Zostaje więc jedynie zdrowy rozsądek, przychylne oko urzędników akceptujących podanie i dobry sąsiad, który nie będzie wnikliwy co się stawia na działce obok. Ludzie się gubią i panie w urzędach też nie do końca wiedzą co robić. Jednak to one decydują o naszym pozwoleniu. Chcąc mieć gwarancję pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia należy albo zgłosić małą wiatę czy carport, albo zachować odległość od granicy działki 4 m (albo 3 m, jeśli w ścianie zwróconej ku granicy nie ma okien ani drzwi). Praktyka na szczęście pokazuje, że jak nie ma sporów sąsiedzkich to nikt nie chodzi z centymetrem i nie sprawdza wykonanej budowli ze zgłoszonym projektem.

Koszty postawienia wiaty

Wiata drewniana na samochód i pomieszczenie gospodarcze

Ile kosztuje wiata drewniana? To zależy. Generalnie sporo jeżeli ktoś chce ją zrobić ładną, solidnie i jeszcze z pomieszczeniem gospodarczym. Jeżeli ktoś ma umiejętności, czas i narzędzia można sporo zaoszczędzić. Ale do rzeczy.

Na budowę wiaty skada się:

- podłoże: czyli, wylewka lub kostka brukowa, zakotwiczenia
- elementy konstrukcyjne wiaty: czyli konstrukcyjne elementy drewniane, (u mnie jeszcze doszły okna i drzwi)
- zadaszenie: czyli gont lub blachodachówka,
- elektryka,
- robocizna - która z grubsza wnosi drugie tyle co materiały,
- transport.

Poniżej zestawienie kosztów wiaty z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni około 30 m2, które poniosłem:

Podłoże: kostka - 1m - z położeniem około. 90 zł /m2 (42 m), krawężniki, osadzenie kotew, - łącznie około 4500 zł;
czas wykonania: dwa dni robocze

Kotwy: 9 szt - około 200 zł

Dach: folia, blacha, rynny, obróbka - materiały około 2000 zł, montaż drugie 2000 zł. Razem: 4000 zł; czas wykonania: dwa dni robocze

Drewno, okna, drzwi - 5000 zł, farby - 200 zł : Razem 5200 zł. Szczerze mówiąc na allegro sprzedawane są w tej cenie wiaty do samodzielnego montażu zawierające jedynie słupy i krokwie - więc drogo,

Montaż konstrukcji, malowanie - 5000 zł; czas wykonania: trzy-cztery dni robocze

Elektryka: materiały: 500 zł; montaż 600 zł. Razem 1100 z ł; czas wykonania: dwa dni robocze


Razem: 20.000 zł; czas postawienia wiaty (takiej jak moja) to łącznie ok 10 dni roboczych


Projekty wiat

Przykłady projektów drewnianych wiat garażowych

Projekt wiaty - 1

wiata garazowa projekt
Wiata 1 - zobacz projekt

Projekt wiaty - 2

wiata garażowa
Wiata 2 - zobacz projekt

Projekt wiaty - 3

wiaty garażowe
Wiata 3 - zobacz projekt


Zamieszczone powyżej projekty są przykałdami wiat drewnianych i mogą mieć więcej niż 25 m2. Można oczywiście je wykorzystać zmniejszając odpowiednio szerokość lub długość.

Uwaga: Budowa wiat o powierzchni powyżej 25 m2 wymaga pozwolenia na budowę


Wiaty garażowe

autor artykułu: bbrzeski